EAEC_2021_POSTER-IMAGE_DinA1.jpg

REGLER

 • Endast det arbete som skapats av deltagaren (individ) godkänns.

 • Det finns ingen begränsning i fråga om storlek på sceneri.

 • Bilden av layouten kan tas av någon annan person än skaparen av layouten.

 • De personer som är involverade i administrationen av, eller domare i internationella tävlingar om naturskapning är oacceptabla (Detta villkor gäller inte för IAPLC/EAEC-auktoriserade tävlingar).

 • Att ansöka under ett annat namn än namnet på skaparen av layouten, inklusive familjemedlemmars och andras namn, kan leda till diskvalificering.

 • Din ansökan kan ogiltigförklaras om den bryter mot riktlinjerna och reglerna, inte uppfyller ansökningskraven eller om EAEC ʼ styrgrupp anser att den är olämplig.

 • När det gäller frågor relaterade till likheten mellan verk och samtidig inlämning av ett identiskt verk till en icke-EAEC-auktoriserade tävling är beslutet som fattats av EAEC styrkommitté slutgiltigt.

 • Antalet utställda verk har ännu inte bestämts. Lägre rankade poster kanske inte ingår.

 • Observera att EAEC styrkommitté inte tar några frågor angående betyg och resultat av tävlingen.

 • De EAEC-auktoriserade tävlingarna, sponsorerna och de medsponsrade tidningarna kan komma att ändras. Kontrollera den senaste informationen.

 

Med förbehåll poäng avdrag

 

 • Återanvändning av liknande motiv som har visats i något arbete som tidigare har lämnats in under tidigare år i denna tävling eller någon annan auktoriserad tävling (inklusive användning av samma kompositionsmaterial, omarrangemang av en tidigare layout genom att bara byta växter och omvänd layout).

 • Layout som påfallande mycket liknar något av de tidigare vinnande bidragen i den auktoriserade tävlingen får avdrag för poäng.

 • Bilderna är tagna i en vinkel och/eller visar endast en del av akvariet.

 • Inlämning av ett identiskt verk till EAEC eller auktoriserade tävlingar accepteras endast om den tävlande inte släpper några bilder av verket på Internet, i publikationer eller i andra distributionsmedier före det officiella tillkännagivandet av resultatet och offentliggörandet av någon av EAEC och IAPLC auktoriserade tävlingar.

 • När bilddata väl har lämnats in kan de inte ersättas.

Upphovsrätt till EAEC poster

 • Genom att skicka in ditt konstverk till EAEC godkänner deltagaren automatiskt att allt inlämnat innehåll, foton, videor, texter eller annan information, används fullt ut av tävlingsorganisationen och sponsorerna, utan någon som helst begränsning av avslöjande, i tryckta medier, tv, digitala medier eller andra dataöverföringsmedel eller former som kan finnas, utan någon form av avgift.

 • Upphovsrätten till bidragen tillhör författaren och EAEC. Organisationen och sponsorerna har rätt att använda bilderna gratis med obegränsad tillgång, men deltagarna äger upphovsrätten.

 • Det är strängt förbjudet att utan EAEC medgivande använda ett bidrag för reklam och/eller publikation.

 • Privat avslöjande av bidrag på sociala nätverksmedier får ske först efter det officiella avslöjandet från EAEC eller någon annan auktoriserad IAPLC tävling.